Publicaties

Categorieën

jun 12, 2020 |
Vakbladen,  |
Admin

Hoe kan het pad van de voorbije rede tot iets waars leiden? 

Toen de redactie mij vroeg u in te wijden in thema’s en conflictbronnen als aantasting van autonomie, angst voor buitensluiting (eenzaamheid) en het spelen van een bevredigende (maatschappelijke) rol, was ondenkbaar hoe actueel deze thema’s een paar weken later, toen de corona-pandemie de halve wereld ontregelde, zouden zijn. Niet alleen in tijden van corona, maar ook in geval van conflict, ervaren mensen heftige emoties. In dit artikel beschrijf ik een manier die bij kan dragen, lees meer...

mrt 24, 2017 |
Vakbladen,  |
Admin

‘Je hebt mij kapot gemaakt’

Boosheid, irritatie, beledigingen. Als advocaat moet je soms over een dikke huid beschikken. Maar hoe stevig sta je in je schoenen als iemand echt door het lint gaat? Twee advocaten vertellen over hun ervaringen. ‘Iedereen schrikt als je met een bebloed overhemd door het kantoor loopt, maar ik heb er zelf niet slecht van geslapen.’   Lees meer...

mrt 24, 2017 |
Vakbladen,  |
Admin

Mensen hebben een onpartijdige regisseur nodig.  Lees meer...

mrt 20, 2017 |
Vakbladen,  |
Admin

Jonge baliebundel 2012 “het succes van Internationale mediation”; advocatenblad; tijdschrift voor bedrijfsopvolging.  lees meer...

jan 23, 2017 |
Vakbladen,  |
Admin

Het werkgebied van de mediator breidt zich voortdurend uit. Niet zelden tot over de nationale grenzen.

In toenemende mate worden internationale conflicten opgelost door mediators.

Vraag en aanbod ontmoeten elkaar moeizaam en in ieder geval onvoldoende.

In Nederland ervoeren we als NMI dat dit probleem significant af nam na invoering van ons certiferingssysteem.Het werd makkelijker voor de vragers om de aanbieders te vinden en selecteren.   lees meer...

jan 23, 2017 |
Vakbladen,  |
Admin

Het onderwerp marketing staat regelmatig op de agenda van (inter)nationale mediation organisaties. Ook het wereldforum van de UIA[1] besteedde hier in december 2005 in Barcelona aandacht aan[2] (en zal dat voortzetten op de volgende bijeenkomst in september 2006 te Dublin). Veel mediators verzuchten dat de markt niet klaar is voor mediation. Zij trekken deze conclusie uit het feit dat zij zelf weinig zaken hebben. Hoe komt het toch dat veel mediators moeite hebben cliënten te werven en vervolgens te houden? Anders geformuleerd: hoe komt het dat slechts een kleine, specifieke groep mediators een volle praktijk heeft? In dit artikel leg ik u een aantal gedachten voor.   lees meer...

jan 23, 2017 |
Vakbladen,  |
Admin

Het werkgebied van de VFAS - scheidingsbemiddelaar breidt zich voortdurend uit.

Was het begin jaren 90 nog ongewoon om kinderen te horen te  in een bemiddeling; heden ten dage is dat usance voor een deel van de VFAS bemiddelaars.

Voortdurend dienen zich nieuwe inzichten  en ontwikkelingen aan.   lees meer...