Een hechtscheiding en/of rechtscheiding is beter dan een vechtscheiding

Van Riemsdijk is geen voorstander van een vechtscheiding. Niet alleen slecht voor de kinderen maar ook voor partijen zelf.

Van Riemsdijk helpt u graag om te komen tot een hechtscheiding in plaats van een vechtscheiding. Met de term hechtscheiding wordt gedoeld op afwikkeling van uw echtscheiding op een manier die voorkomt dat het goede wat er (nog) is niet verder wordt beschadigd. Een hechtscheiding staat voor een goed nahuwelijk.

Maatwerk hoeft niet traag of duur te zijn: de rechtscheiding[1]

Ontwikkelingen zoals:

de kritiek op advocaatkosten respectievelijk de vraag naar laagdrempelige alternatieven voor de rechtsgang,
de opkomst van het internet,
de globalisering,
e-commerce,
de economische crisis,
behoefte bij cliënten aan meer efficiency, transparantie en kostenbesparing
behoefte van partijen aan autonomie
de verschuiving van traditionele naar online communicatie etc.

leidden tot implementatie van ‘online communication’ in de praktijkvoering van van Riemsdijk. Daarnaast verzorgt Van Riemsdijk publicaties die cliënten kunnen gebruiken als “zelfhulpboek”[2].

Mede door het gebruik van deze instrumenten kunnen cliënten van van Riemsdijk de kosten van hun scheiding beperken vooral bij samenspraak procedures ( zoals onderhandelingen,mediation, collaborative divorce en andere ‘New Resolutions’). Een dergelijk ‘fast lane traject’ noemt van Riemsdijk de Rechtscheiding: een scheiding die recht doet aan uw situatie, inbreng, wensenpakket en keuzes, zonder tijd- en kwaliteitsverlies.

Elke relatie is anders en daardoor ook iedere scheiding. Van Riemsdijk doet recht aan uw individuele situatie zonder dat daar onevenredig veel kosten bij komen kijken. Een rechtscheiding neemt gemiddeld 7 tot 12 uur in beslag tegen het reguliere uurtarief. Bij een rechtscheiding worden geen kantoorkosten in rekening gebracht. De voordelen van de rechtscheiding voor de cliënten zijn legio. Zo werkt de rechtscheiding niet alleen kosten- en tijdbesparend maar maakt het cliënten ook mogelijk om op die momenten die hen uit komen zowel individueel als samen te werken aan de scheiding en de regeling van de gevolgen daarvan. Van Riemsdijk leidt ook zonder langdurige bijeenkomsten op kantoor zowel uw scheiding in goede banen .


[1] © A.M. van Riemsdijk in samenwerking met NRG: The New Resolution Group (Bilthoven, NL).

[2] Scheiden in Nederland: gids bij een menselijk, zakelijk en juridisch proces. Uitgegeven door Maklu, Antwerpen en Apeldoorn, 1e druk 2011.ISBN 97890466 0377 2. De tweede druk van dit boek is onder meer te bestellen via www.libris.nl, maklu.be, en bol.com.