Tarieven

Met ingang van 1 januari 2015 bedraagt het honorarium  € 285,- per uur. 
Dit  uurtarief is exclusief BTW, 6% kantoorkosten, kosten die derden in rekening brengen  en verschotten (zoals griffiegeld en leges).
Soms wordt in overleg een voorschot in rekening gebracht. De hoogte hangt af van de te verwachten werkzaamheden en kosten. 
Er wordt maandelijks  een gespecificeerde rekening voor de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten verzonden.